Dramatherapie

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding overal.” – Einstein

Soms helpt praten niet genoeg, of is het lastig om je met woorden te uiten. Drama betekent: ‘handelen’: in dramatherapie staat het doen en ervaren voorop. Niet alleen het praten ‘over’ maar het zelf ervaren: via het lichaam, het voelen en het doen.

Psychodrama

Psychodrama is een psychotherapeutische methodiek waarbij je met een probleem geholpen wordt door het uit te beelden in plaats van er over te praten. Het doel van een psychodrama is het anders te doen aflopen dan je gewend bent, zodat je tot nieuwe inzichten komt.

“Bij Annemieke hoefde ik niet te praten over de onrust die ik voelde. Het enige wat ik hoefde te doen was een symbool zoeken voor mijn onrust. De rest ging van zelf. Ik ben er achter gekomen dat ik van mezelf niet mocht zijn wie ik wilde zijn.”

Evert, 44 jaar

“Ik heb mij altijd laten leiden door wat ik dacht dat anderen van mij vonden. Daardoor dacht ik erg negatief over mij zelf. Ik vond het gek om mensen te interviewen voor een film over mij zelf, maar hierdoor heb ik geleerd dat wat ik over mij zelf denk, heel anders kan zijn dan wat anderen over mij denken”

Tjitske, 15 jaar

“Annemieke liet Lisa in spel ervaren hoe zij om kon gaan met haar woede-aanvallen, daardoor lag er minder druk op Lisa en durfde zij zich meer te uiten”

Maartje, moeder van Lisa, 7 jaar